Materiale til Richard Mortensen

Introduktion.

Den udstilling, du nu skal se hedder: ”Richard Mortensens billedunivers. Tidligt og sent – en udstilling i to dele”. Richard Mortensen var maler og levede fra 1910-1993. Udstillingen er som nævnt delt op i to. Den ene del af udstillingen vises på Silkeborg Kunstmuseum. Her kan du se nogle af de billeder, som Richard Mortensen malede, da han var ung fra midten af 1930'erne til slutningen af 1940'erne. Den anden del af udstillingen er den, du skal se her på KunstCentret Silkeborg Bad. Her vises Richard Mortensens billeder fra midten af 1960'erne og frem til 1992. I denne periode malede Richard Mortensen det, man kalder for konkret maleri.
 

Hvad er konkret maleri?

Det konkrete maleri er opbygget af geometriske former som f.eks. trekanter, firkanter, cirkler samt linier og farver. Der er altså ingen mennesker, dyr, planter, biler eller huse på billederne. Billederne er abstrakte; det vil sige, at de ikke ligner ”noget”, som vi kender fra vores hverdag. I de konkrete malerier undersøger Richard Mortensen, hvordan man kan lave billeder, hvor der er harmoni og balance mellem farver og former.

Arbejdsopgaver.

Til de følgende opgaver skal du bruge papir, blyant og skriveunderlag. Det kan du finde i posen. Det er en rigtig god idé at være to eller tre sammen om at løse opgaverne. Det giver flere par øjne at se med. Måske ser dine kammerater noget i billederne, som du ikke selv har fået øje på. Der er mange detaljer i Richard Mortensens billeder, så du skal være meget opmærksom. Det er godt at tale sammen, om det I ser, for måske oplever I billederne forskelligt. Notér svarene på spørgsmålene ned på papir. Så kan I senere sammenligne jeres iagttagelser med de andre gruppers.
 
I skal nu gå ind i udstillingen og finde de billeder, som hører til opgaverne. Tre af billederne hænger i udstillingssalen med de store vinduer ud mod søen. Herfra skal I gå op af trappen til 1. sal. Her hænger det sidste billede, I skal bruge for at løse opgaverne.
Husk, at I ikke må røre ved billederne.
God fornøjelse!

Opgave 1.

Uden titel. 1991
Farvecollage
                                                                                       
Billedet er bygget op af farvet karton, der er klippet i forskellige former og limet på et gråt stykke karton. Den store grønne figur i midten af billedet er lavet af tre forskellige former, der lapper over hinanden. Læg mærke til hvordan figuren, i nederste højre hjørne, går ud over billedrammen.

Arbejdsspørgsmål:

a)      Er der balance i billedet?
b)      Hvad sker der, når en figur går ud over billedrammen?
c)      Kommer du til at tænke på noget fra din hverdag, når du kigger på billedet?
d)      Find en titel til billedet, og begrund dit valg.

Opgave 2.

Sønderbro (I mindet om Marie og Jens Mortensen). 1979
Olie på lærred
 
På billedet har Richard Mortensen brugt geometriske former i forskellige farver. Formerne er ensfarvede flader. Ved hjælp af forskellige farver har Mortensen fået det til at se ud som om nogle former er længere inde i billedet end andre. De mørke former er langt inde i billedet, mens de lyse befinder sig længere ude. Der er også forskel på formernes størrelse. En lille trekant virker som om den er længere inde i billedet end en stor trekant. Farven og formens størrelse har altså betydning for vores oplevelse af formens placering i billedet. 

Arbejdsspørgsmål:

a)      Hvilke former kan du se?
b)      Hvilke former er i for-, mellem- og baggrunden?
c)      Hvilke former virker tunge, og hvilke virker lette?
d)      Hvilke former virker rolige og hvilke virker urolige?

         Er det formen eller farven der bestemmer det?
e)      Hvilke former skaber bevægelse i billedet?

Opgave 3.

Meta-Ignis. 1977
Olie på lærred
Richard Mortensen maler mange linier i sine billeder. I dette billede har linierne forskellige farver: rød, blå, grå og sort. Nogle af linierne viser, hvor en figur starter og slutter. Andre liner går igennem flere forskellige figurer. Linierne varierer i tykkelse. Nogle er helt tynde, mens andre er brede. Linierne har også forskellige karakterer. De kan være bløde, lige, takkede, vibrerende, skæve, buede etc. 

Arbejdsspørgsmål:

a) Hvor mange forskellige slags linier kan du finde i billedet? Beskriv forskellen på linierne.
b) Find et andet billede i udstillingen, hvor Richard Mortensen bruger forskellige slags linier. Beskriv disse linier.

Opgave 4.

Antiklimaks, Zen-billede, Kaiku, A. 1987
Olie på lærred
 
Dette billede er meget enkelt. Det består af fem former og tre farver. I posen kan du finde en kopi af billedet og forskellige brikker i farvet karton. Brikkerne svarer til de former, som du ser på billedet. Bag på brikkerne er der blåt klister, så de kan sættes fast på kopien. Prøv nu først at beskrive billedet, som det ser ud i virkeligheden. Brug derefter brikkerne til at ændre billedets farver.

Arbejdsspørgsmål:

a) Hvad sker der når en mørk farve skiftes ud med en lys farve og omvendt? Tænk bl.a. på:
-         Hvilke former er lette og hvilke er tunge?
-         Hvilke former er i for-, mellem-, og baggrund?
-         Er billedet roligt eller uroligt?

Opgave 5.

Lav dit eget konkrete maleri.
                                                                                       
Nu har du set, hvordan Richard Mortensen opbygger sine billeder med geometriske former, linier og farver. Som den sidste opgave skal du prøve at lave dit eget konkrete maleri. Der er farvekridt i posen. Prøv at lave et billede, hvor du bruger alle disse elementer:
 
-         Cirkler, trekanter og firkanter.
-         Store og små former.
-         Lyse og mørke farver.
-         Forskellige linier: brede, tynde, lige, buede, takkede osv.
 
Husk, at give dit billede en titel. 
 
Tegneunderlag, farver, blyant, opgaveark og puslespil lægges tilbage i posen, som afleveres i receptionen. 
Tak for i dag!

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.