Erland Knudssøn Madsen - PULS

16. januar - 28. august 2016

Erland Knudssøn Madsen, der er født i 1942, har udviklet sit personlige udtryk, der ligger et sted imellem figuration og abstraktion, mest i retning af det sidste. Han står på én gang tydeligt frem og lidt uden for tendenser i dansk billedhuggerkunst. Hans kunst har den kunstneriske grundforsknings karakter. Kunstnerens billedsprog giver synlighed og billede til en indre verden af tanker, af liv, af den ubeskrivelige puls i det mindste blad eller i menneskets sind. Dvs., at han ikke arbejder med den synlige verden, selvom der nok kan være et afsæt herfra og forskellige referencer til den.

Uortodokse materialer
Et særligt aspekt er Erland Knudssøn Madsens forhold til de fysiske materialer. Han forekommer meget ”lyttende” i forhold til de enkelte materialers muligheder og materialernes egen fortællekraft. For hvert værk søger han den hårfine balance mellem det valgte materiales egen karakter - og dermed materialets egen medvirken i fortællingen, det valgte emne og den form han giver det. Han har de seneste to årtier mest arbejdet med limtræ, finér, beton, nylon og forskellige metaller, kombineret med bemaling og anden bearbejdning af overflader. Med disse materialevalg rykker han ved grænserne for hvad en skulptur kan være og hvordan den ser ud, både når det angår relieffer eller den mere fritstående skulpturform.

Helt nye værker  
I løbet af 2015 har Erland Knudssøn Madsen, støttet af både Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Statens Kunstfonds Legatudvalg, arbejdet intenst med at skabe syv helt nye værker. Fælles for disse nye relieffer og skulpturer er en optagethed af det skrøbelige i verden og livet. Denne balancering mellem liv og død er af kunstneren sat i billede med sommerfugl og natsværmere, hvis sarthed både skræmmer og fascinerer. Med både nye værker og de lidt ældre værker fylder udstillingen 10 indendørs rum og dertil er enkelte eksempler på kunstneren såkaldte skymålere placeret i skulpturparken samt andre i et gårdrum.