Søren Hjorth Nielsen

10. januar - 21. juni 2015

Den danske kunstner Søren Hjorth Nielsen (1901– 83) er mest kendt for sin tegning og grafik. Den lidt yngre Asger Jorn omtalte kunstnerens grafik ”som noget af det bedste i Danmark”. Sideløbende med sin grafiske kunst udvikler Hjorth Nielsen sit maleri. I motiver med landskaber og billeder af byen arbejder han mod en fast billedopbygning, der opløser motiverne i lodrette, vandrette og diagonale elementer - på samme måde som i grafikken.

Søren Hjorth Nielsen kom fra Svostrup ved Silkeborg. Han gik på Teknisk Skole i Silkeborg, og vendte siden jævnligt tilbage til hjemegnen. Senere blev han uddannet hos Aksel Jørgensen på Grafisk skole ved Det kgl. danske Kunstakademi i København, hvor han selv blev professor på Malerskolen i 1957 og siden også på Grafisk skole.

MENNESKET, LANDSKABET OG BYRUMMET
Søren Hjorth Nielsens motivverden er præget af naturstudiet, ofte med mennesket i centrum. Der var for ham en præference for at skildre samfundets udstødte med en humanistisk grundholdning, men der ses også en periode i 1920erne med religiøse motiver og fx selvportrætter i hans kunst. Senere blev landskaber og byrumsmotiver det bærende.

På udstillingen vises to malerier samt at halvt hundrede grafiske værker. De fleste af udstillingens værker er udlånt fra Museum Jorn. Dertil indgår et mindre antal værker fra Thomas og Poul Pedersens Studiesamlinger af Grafik på KunstCentret Silkeborg Bad, der i alt rummer 28 værker af kunstneren.

FOKUS PÅ GRAFIK
Udstillingen er en videreførelse af KunstCentret Silkeborg Bads fokus siden 2002 på løbende at fremdrage grafikken som væsentlig udtryksform for mange kunstnere.

Værkerne til den aktuelle udstilling er udvalgt af John Sand, der som ung i 1976 registrerede 365 grafiske værker af Hjorth Nielsen i daværende Silkeborg Kunstmuseum og siden har udfoldet sin arbejdsmæssige karriere i kunstens verden, de seneste 17 år som udstillingstekniker på KunstCentret Silkeborg Bad.

GRAFIKSAMLINGEN

KunstCentrets grafiksamling rummer ca. 4.000 enkeltblade.

Grupper og skoler kan bestille en introduktion til grafiksamlingen. En introduktion varer ca. 1 time.

Læs mere...