Sanatorium

10. januar – 3. maj 2015

Sundhed, sanser og kropsidealer er i fokus i en ny udstilling med de fire danske kunstnere Marina Pagh, Karen Kitani Harsbo, Marianne Thygesen og Linda Lammert Lildholdt samt den tyske kunstner Anka Landtau. Med udgangspunkt i Silkeborg Bads fortid som helsebringende kurbad har kunstnerne skabt helt nye værker, der stiller skarpt på vores forhold til sundhed og skønhed.

KROPSKULTUR OG BOTOX
Linda Lildholdt tager afsæt i menneskets søgen efter og tilbedelse af en kropskultur, som sætter kroppen højere end vores intellekt og sociale relationer. I værket ”Installation med 21 latex kroppe” peger Linda Lildholdt på, at kroppen er som modellervoks i vores hænder. Hvis kroppen ikke lever op til idealerne, kan vi snitte i den, suge fedt ud eller pumpe den op med brystimplantater, botox og anabolske steroider.

BADEKULTUR OG RESTITUTION
Duften af amber og moskus stiger publikum i møde i Karen Harsbos installation. Her kan den besøgende hvile i sig selv og sende dagens trængsler og tanker af sted for en stund. Keramiske figurer refererer til forskellige tiders og kulturers kropsidealer. Et halvtag med kamuflagenet refererer til den periode under 2. verdenskrig, hvor tyskerne benyttede Silkeborg Bad til hovedkvarter.

LIVET PÅ FRISER
Marianne Thygesens projekt består af malede friser komponeret over en lang række menneskelige situationer, som beskriver livet på godt og på ondt. Kroppen anvendes til alt lige fra kærlighed og sanselig nydelse til vold og mord. På den måde udtrykker kroppen mennesket med alle dets modsatrettede egenskaber.

PUDEN FØLGER OS GENNEM LIVET
Marina Pagh bidrager med en installation med 30 puder, broderet med navne på medicinske produkter. Puden er det første man lægger det nyfødte barn på, og det sidste, man hviler på i kisten. Livet igennem fortæller vores medicinforbrug ofte, hvordan vores liv har været. Publikum vil genkende nogle medicintyper på puderne – mens andre vil være ukendte.

ET STED FOR RENSELSE
Den tyske billedhugger Anka Landtau er optaget af forbindelsen mellem krop og sjæl, og mellem menneske og natur. I sine bidrag til udstillingen peger hun på søvnen som en tilbagevendende resurse til fornyelse og heling, til at lære og til at glemme.