På kant med Kierkegaard


5. marts – 30 marts 2014

HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE MENNESKE?
Fem professionelle danske billedkunstnere har taget livtag med nogle af de helt centrale begreber hos Søren Kierkegaard. Kunstnerne har hver skabt et værk, der relaterer til et af fem centrale begreber hos Kierkegaard: Angst, kærlighed, tro, frihed og skyld. Kunstnerne går hermed direkte ind i de evigt aktuelle spørgsmål om, hvad det vil sige at være menneske. Gennem deres billeder giver de som billedkunstnere publikum en konkret inspiration til at tolke og forstå nuancerne i fem af de grundlæggende begreber, som indgik i Kierkegaards filosofi og tænkning. For nutiden er disse begreber stadig relevante, når ærindet er at forstå eksistensen og eksistensen i forhold til fælleskaber og relationer mellem mennesker.

KUNSTNERNE
Billedkunstnerne er Christian Lemmerz som arbejder med begrebet Skyld, Erik A. Frandsen der arbejder med begrebet Frihed, Peter Brandes med begrebet Angst, Maja Lisa Engelhardt med begrebet Tro og Cathrine Raben Davidsen, der tolker begrebet Kærlighed. Disse fem nutidige kunstnere repræsenterer forskellige billedkunstneriske udtryksformer, rækkende fra et figurativt til det nærmest abstrakte maleri. Stilmæssigt er de også meget forskellige.

VISUEL NØGLE TIL CENTRALE BEGREBER HOS KIERKEGAARD
Gennem kunstværkerne vil betragteren få en mere sanselig indgang til Kierkegaards tænkning, der måske kan supplere læsningen af Kierkegaard. De vanskelige eksistentielle begreber gøres mere konkrete og tilgængelige via kunstnernes tolkninger og værker. Billedkunstnerne beskæftiger sig generelt meget med tolkning og forståelse af virkeligheden og menneskets eksistens og går dermed samme ærinde som Kierkegaard gjorde.

SÆRLIGT FOR UNGE
De eksistentielle spørgsmål vedkommer også unge i dag. Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester, der har arrangeret udstillingsturnéen, har derfor udbudt et undervisningsmateriale for de ældste skolebørn. I Silkeborg Kommune formidler Skole-Kirkesamarbejdet KK44 undervisningsforløb og udstillingsbesøg. Kontakt KK44 via www.kk44.dk (klik på 7.-10. kl.)

TURNÉ OG ARRANGØR
Udstillingsturneen er arrangeret af Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester i anledning af 200-året for Søren Kierkegaards fødsel i 2013 og den startede på Nationalmuseet i København i efteråret 2013, hvorefter den et års tid fremefter turnerer rundt til en række museer og kunsthaller i Danmark.