Jørgen Rømer: Det grafiske værk


21. juni – 14. december 2014

Jørgen Rømers raderinger er eksperimenterende i teknik og rummer mikroverdner i de små formater. Udstillingen viser et udvalg på omkring 100 af de 461 raderinger og linoleumssnit der er registreret i den nye værkfortegnelse over Jørgen Rømers grafik.

De tidligste af Jørgen Rømers grafiske arbejder blev til i 1958 og især i raderingen fandt han et kunstnerisk medie, der tillod ham at arbejde med kontrasten og spændingen mellem sort og hvidt.

Han lærte de grundlæggende teknikker på Grafisk Skole på Kunstakademiet i København hos professor Holger J. Jensen. Fra ham stammer måske også den lyst til at udforske og udfordre mediet, der er karakteristisk for Rømers tidlige raderinger.

Sammen med kunstneren Richard Winther eksperimenterede han og forsøgte sig med alle tænkelige teknikker og redskaber indenfor klassisk ætsning og radering. De to kunstnere, der begge havde stor kunsthistorisk indsigt, forsøgte nemlig at aflure fortidens mestre de tekniske hemmeligheder bag deres værker.

I 1961 blev Rømer sammen med Richard Winther overtalt til at undervise i de grafiske teknikker på den nyetablerede "Ex-skolen", og her blev han selv et forbillede og en inspirationskilde for yngre kunstnere. Efter et årstid mente Rømer, at han havde givet sine færdigheder videre og udbød ikke undervisning igen.

Gennem 60'erne udviklede han sit eget formsprog og teknik. Altid i små formater udfoldede han mikro-verdener og erindrede landskaber, og han afbildede de helt nære motiver i fortættede, halvt abstrakte tableauer.

Titler som Spansk vinduesrose, Gasværket i Haag, Brystkassen, Fårekranie, Lossepladsen, Erotiske effekter er typiske for Rømer og han gentog ofte motiverne med års mellemrum i forskellige versioner.

Fra midten af 1970'erne ebbede raderingerne ud. Rømer var tvunget til at opgive ætsningen, fordi syredampene gjorde skade på hans lunger. Istedet fandt han tegningen, akvarellen og forskellige offset-teknikker som udtryksmiddel. Blandt grafikere og grafikkendere sættes Jørgen Rømers raderinger stadig højt for det helt egenartede udtryk og den suveræne teknik.

Værkfortegnelsen over grafik er tredje bind i Clausens Kunsthandels oversigt over Jørgen Rømers værk. Bind 1 om hans akvareller blev udgivet i 2005 og bind 2 om tegningerne i 2008.

Et lignende udvalg af Rømers grafik vises på Kunstmuseet i Tønder indtil 2. marts 2014 og på Kastrupgårdsamlingen 27. marts - 9. juni 2014.