Tak til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
der har bevilget støtte til udstillingsprogrammet 2020 

28. marts - 14. juni 2020

VANDLEGEME

Soloudstillingen Vandlegeme undersøger udvekslinger mellem menneske og andet-end-menneske udfoldet i kropslige møder med Silkeborgs landskaber og de væsener og fænomener, der bebor dem. Værkerne kredser om intimitet på tværs af arter og værensformer – grænsende til det erotiske. Foto, video og skulpturelle objekter samles i en rumlig installation, som også konkret inddrager de besøgende. Sideløbende med udstillingen findes  et program af talks, performances og ritualer – se Det sker fra 1/2.

21. maj - 30. august 2020

DAGEN VARER EVIGT  

Tid er i centrum for udstillingen. Kunstnergruppen DeV+ viser en række nyskabte værker, hvor de undersøger, hvad tiden betyder for os. Det er tiden som absolut og lineær, tiden som fornemmet, tiden som tidløs … Værkerne præsenteres som én samlet installation af fotografi, film, skulptur, tegning, m.m.
Kunstnere: Sofie Hertz (DK), Susanne Schmidt-Nielsen (DK), Kristina Kvalvik (N), Kirsten Schauser (DK), Michala Norup (DK) og Kristine Djurhuus (DK). Læs mere  

30. maj - 6. september 2020

NATURLIG REBEL: Tamara Delaval og Charlotte Petersen 

I dialog med rummene iscenesætter to kunstnere en udstilling om drømme og livsrum. Som kunstnerne siger: Vores udstilling kan godt lide mennesker. De ønsker med deres værker at skabe plads til sjælen og livskraften. NATURLIG REBEL omfatter malerier, en film samt skulpturelle værker og installationer.
Kunstnere: Tamara Delaval (S) og Charlotte Petersen (DK)  

20. juni - 23. august 2020

COVER

Morten Juvets (N) projekt COVER består af 45 malerier, alle i det samme kvadratiske format - som et pladecover. Motivisk udgør kaninen det fælles, flertydige metafor, og alle malerier refererer til rockmusikkens tekster, hvor netop dette sårbare, men frie, dyr går igen. Kunstneren kombinerer visuelle dele fra de oprindelige pladecovers med sit eget kanin-sprog. Projektet peger på en sammenhæng på tværs af musikgenrer.    

5. september - 13. december 2020

FOREST DOCUMENTS

Med en kombination af videoværker, fotoinstallation og lydbilleder undersøger fagfotograf Mike Kollöffel (D/DK) og antropolog Stine Krøijer (DK) skoven, specifikt Amazonas. Den forskningsbaserede udstilling har afsæt i vores relation til naturen, og vender op og ned på hvem og hvad, der er den handlende part.  

12. september - 13. december 2020

ROD I NORDEN

En udstilling, der ser udad og opad, nemlig mod Norden og det nordiske. Kunstnerne har noteret sig en fælles rod i og interesse for das Unheimliche, for det nordiske tungsind, for ambivalensen i mødet mellem natur og kultur, og for menneskets mystiske identitet. Naturen anskues (ofte) langt væk fra politiske gøremål og anskuelsen kredser om de energier, der findes i udkantsområder, hemmelige haver - et terrain vague på kanten mellem natur og kultur. Grafik vil være udstillingen bærende medie. Danske kunstnere: Vibe Bredahl, Malene Hartmann, Svend-Allan Sørensen, Gitte Bach og Knud Odde. Gæster: Elina Länsman (FI), Anker Mortensen (FO) og Kent Iwemyr (S).