4. maj - 15. september 2019

Vejen til Moskva

Tekstile oversættelser af Anne Mette Larsen
Den prisbelønnede danske væver Anne Mette Larsen (f. 1961) er nu klar til at vise den tredje og sidste del af forløbet Auf der anderen Seite, som hun i hhv. i 2007 og 2012 præsenterede de første to dele af. Inspirationen fra betonbyggeriernes arkitektur og tyste kulører, først fra Polen og Ukraine og nu fra Rusland, bearbejdes og omsættes til vævede konstruktioner og farvetræsnit. Russiske landsbyhuse og den skrabede boligblok er kernen i denne udstilling. Hendes arbejde repræsenterer på én gang et helt unikt globalt udsyn, der er sjældent i dansk kunsthåndværk, og den indadvendte proces med at skabe helt fra bunden - også når dette indebærer en cykeltur på flere tusinde kilometer! Læs mere

11. maj – 29. september 2019

Sommerlandets arkitektur – drømmen om det gode liv

Udstillingen og den tilhørende bog, ”Sommerlandets Arkitektur – Drømmen om det gode liv”, handler om forestillinger om det gode liv, sådan som det er kommet til udtryk i forskellige tiders og samfundsgruppers sommerboliger. Eksemplerne dækker perioden fra begyndelsen af 1800-tallet helt frem til nutidens primitive overnatnings-shelters i naturen. Læs mere

25. maj – 25. august 2019

Everything represents. Nothing is. 

Den store svenske filminstruktør Ingmar Bergman, der har gjort stort indtryk på mange med sine enigmatiske film, har også sat aftryk hos andre kunstnere. Her vises eksempler på Bergmans egne film og på udvalgte installationer af samtidskunstnere, der har hentet inspiration hos ham, som fx svenske Ylva Snöfrid. Vises i samarbejde med udlånende institutioner, Bergmanstiftelsen, Gävle Konstcentrum i Sverige, samt Fotografisk Center i København. Læs mere  

28. september 2019 – 5. januar 2020

IMAGINARIUM 2019

Der findes ingen lille rolle i teatrets verden – alt betyder noget. Årets sanseudstilling skabes af teatermennesket Matej Forman fra Prag og hans internationale kolleger, med referencer til cirkus. Sanseudstillingens interaktive installationer henvender sig til børn og andre legende væsener, som har mod på at dykke ind i fantasiens univers. Særlige åbningstider for institutionsbesøg. Vises i samarbejde med Festival of Wonder, Silkeborg.

12. oktober – 15. december 2019

100 % FREMMED? 

100% FREMMED? skriver sig ind i danmarkshistorien som det første projekt, der indsamler personlige beretninger fra borgere, som statistisk repræsenterer de 161.000 flygtninge, der er kommet til landet siden 1956 fra i alt 29 forskellige lande. Publikum kan møde fortællinger i tekst og billede af op mod 300 danske borgere med flygtningebaggrund, når det dokumentariske kunstprojekt besøger KunstCentret Silkeborg Bad. Læs mere 

12. oktober 2019 – 5. januar 2020

Fynsk Forår

Udstillingen fejrer Den Fynske Forårsudstillings 90-års jubilæum. 
De fleste steder er kunstnersammenslutningerne for længst opløst, men ikke på Fyn. Her trives sammenholdet og de nuværende 17 medlemmer viser, hvad der rører sig aktuelt.
I den tilbageskuende del af udstillingen er udvalgt værker af andre 17 nu afdøde medlemmer. Nogle har været med fra begyndelsen og alle er de del af sammenslutningens 90-årige historie. Initiativtagere til udstillingen er Jens Bohr og Lars Abrahamsen. Læs mere

14. - 27. oktober 2019

Samtale - S.E.S. 2019

Kunstnere skaber i år Sculpture Experiment Silkeborg sammen med borgere i forskellige aldersgrupper. Tema er: Samtale. Publikum møde projektet på flere adresser i det offentlig rum i Silkeborg. 14. –18. oktober: Workshops. 19.-27. oktober:  Publikumsperiode. Arrangeret i samarbejde med Silkeborg Højskole og Dansk Billedhuggersamfund. Læs mere

11. januar - 10. maj 2020

ØJEBLIK.

Kontrapunktiske beretninger
Udstillingen er en grafisk installation, hvis samlede fokus er tid: Den tid der går og den tid der står stille. Publikum er omgivet af værker, som kunstnerne har skabt til de konkrete udstillingsrum i KunstCentet Silkeborg Bads øvre etage. Billedkunstnerne Tina Gjerulff, Joe Ingvartsen, Lis Rejnert Jensen og Steen Rasmussen står i et nært samarbejde bag udstillingen, som omfatter forskellige beretninger om tiden og en visuel undersøgelse af denne. Udtryks- og formmæssigt oplever publikum på et ØJEBLIK hele spekteret fra klassisk grafik til tredimensionelle installationer. Læs mere