Tak til Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst
der har bevilget støtte til udstillingsprogrammet 2020 

11. januar - 10. maj 2020

ØJEBLIK.

Kontrapunktiske beretninger
Udstillingen er en grafisk installation, hvis samlede fokus er tid: Den tid der går og den tid der står stille. Publikum er omgivet af værker, som kunstnerne har skabt til de konkrete udstillingsrum i KunstCentet Silkeborg Bads øvre etage. Billedkunstnerne Tina Gjerulff, Joe Ingvartsen, Lis Rejnert Jensen og Steen Rasmussen står i et nært samarbejde bag udstillingen, som omfatter forskellige beretninger om tiden og en visuel undersøgelse af denne. Udtryks- og formmæssigt oplever publikum på et ØJEBLIK hele spekteret fra klassisk grafik til tredimensionelle installationer. Læs mere

11. januar - 24. maj 2020

HUMAN ART CULTURAL DIALOGUE

I sit projekt Human Art Cultural Dialogue har den armenske fotograf Tatev Mnatsakanyan fotograferet ældre, måske i dag lidt glemte kunstnere. Hun har undersøgt kunstnernes tanker og bekymringer, som de kommer til udtryk i deres ansigter uanset kunstart eller nationalitet. Portrætterne omfatter ældre kunstnere og videnskabsfolk fra bl.a. Egypten, Polen, Norge, Danmark, Østrig og Schweiz. Projektet peger også på, at kunstnere, der i deres ungdom var banebrydende, ofte først opnår anerkendelse efter deres død.
Tatev Mnatsakanyan er internationalt anerkendt fotograf, og hun har deltaget i kunstfestivaler og haft fotoudstillinger i en lang række lande. Læs mere

18. januar - 22. marts 2020

SPROG ǀ LANGUAGE

Jubilæumsudstilling fra Silkaden, der opstod i 1990 og dermed nu kan markere 30-års jubilæum som kunstnersammenslutning. Med SPROG ǀ LANGUAGE skaber de nuværende medlemmer med hver deres udtryk en samlet manifestation af billedsprogets styrke og særlige karakter. Udstillingen er en påmindelse om det visuelle sprogs værdi og evne til at kommunikere. Gæstekunstner: Jiři Kylián (NL). Læs mere

18. januar - 24. maj 2020

JAN HOLGER JERICHAU - SKULPTUR

Jan Holger Jerichau (1937-2019) var billedhugger. Han arbejdede med skulptur i mange forskellige materialer - de senere år hovedsageligt i træ. Med udgangspunkt i det abstrakte blev han mere fabulerende med årene: væsener og symboler træder frem fra det udskårne træ, hvor overfladen ofte er bearbejdet med farve, voks eller belagt med bladguld. Jan Holger Jerichau var fjerde generation af kunstnerslægten Jerichau og levede med arven fra den kunst, som hans forfædre havde skabt. Læs mere

28. marts - 14. juni 2020

VANDLEGEME

Jord og hud, udforskninger af det der opstår, når menneske og natur bliver ét i intime kropslige møder, skaberkraften i vandet og landskaberne, er noget af det som er på spil i Nana Francisca Shottländers (DK) nyskabte stedspecifikke værker. I en totalinstallation fremvises videoværker, fotos, objekter og lyd. Udstillingen i Silkeborg er et led i et projekt over flere år, hvor Schottländer flere geografiske steder udforsker mødet mellem mennesket og naturens fænomener - også når den relation er ukomfortabel.  

21. maj - 30. august 2020

DAGEN VARER EVIGT  

Tid er i centrum for udstillingen. Kunstnergruppen DeV+ viser en række nyskabte værker, hvor de undersøger, hvad tiden betyder for os. Det er tiden som absolut og lineær, tiden som fornemmet, tiden som tidløs … Værkerne præsenteres som én samlet installation af fotografi, film, skulptur, tegning, m.m.
Kunstnere: Sofie Hertz (DK), Susanne Schmidt-Nielsen (DK), Kristina Kvalvik (N), Kirsten Schauser (DK), Michala Norup (DK) og Kristine Djurhuus (DK). Læs mere  

30. maj - 6. september 2020

NATURLIG REBEL: Tamara Delaval og Charlotte Petersen 

I dialog med rummene iscenesætter to kunstnere en udstilling om drømme og livsrum. Som kunstnerne siger: Vores udstilling kan godt lide mennesker. De ønsker med deres værker at skabe plads til sjælen og livskraften. NATURLIG REBEL omfatter malerier, en film samt skulpturelle værker og installationer.
Kunstnere: Tamara Delaval (S) og Charlotte Petersen (DK)  

20. juni - 23. august 2020

COVER

Morten Juvets (N) projekt COVER består af 45 malerier, alle i det samme kvadratiske format - som et pladecover. Motivisk udgør kaninen det fælles, flertydige metafor, og alle malerier refererer til rockmusikkens tekster, hvor netop dette sårbare, men frie, dyr går igen. Kunstneren kombinerer visuelle dele fra de oprindelige pladecovers med sit eget kanin-sprog. Projektet peger på en sammenhæng på tværs af musikgenrer.    

5. september - 13. december 2020

FOREST DOCUMENTS

Med en kombination af videoværker, fotoinstallation og lydbilleder undersøger fagfotograf Mike Kollöffel (D/DK) og antropolog Stine Krøijer (DK) skoven, specifikt Amazonas. Den forskningsbaserede udstilling har afsæt i vores relation til naturen, og vender op og ned på hvem og hvad, der er den handlende part.  

12. september - 13. december 2020

ROD I NORDEN

En udstilling, der ser udad og opad, nemlig mod Norden og det nordiske. Kunstnerne har noteret sig en fælles rod i og interesse for das Unheimliche, for det nordiske tungsind, for ambivalensen i mødet mellem natur og kultur, og for menneskets mystiske identitet. Naturen anskues (ofte) langt væk fra politiske gøremål og anskuelsen kredser om de energier, der findes i udkantsområder, hemmelige haver - et terrain vague på kanten mellem natur og kultur. Grafik vil være udstillingen bærende medie. Danske kunstnere: Vibe Bredahl, Malene Hartmann, Svend-Allan Sørensen, Gitte Bach og Knud Odde. Gæster: Elina Länsman (FI), Anker Mortensen (FO) og Kent Iwemyr (S).