Grafiksamlingen

Thomas Pedersens Studiesamling af Grafik

BG Fonden og Oda og Hans Svenningsens Fond muliggjorde i år 2000 KunstCentrets erhvervelse af Thomas Pedersens Studiesamling af Grafik. Samlingen blev siden i 2002 placeret i Kurbygningens vestfløj, nu ”grafikfløjen”, der forud blev renoveret som de øvrige bygningsdele. Forinden opstillingen blev samlingen grundlæggende registreret. 

Th. Pedersens studiesamling af Grafik er nu basis for et særligt fokusområde, hvor grafik er i centrum – det være sig i studie-øjemed, i form af småudstillinger med basis i selve samlingen, og af og til ophængninger med relation til KunstCentrets øvrige udstillinger, temaer som tages op ude omkring i Silkeborgs øvrige kulturliv, mv.

Fotograf Poul Pedersen, Århus, overtog efter faderen Thomas Pedersens død dennes studiesamling. Gennem et tæt samarbejde med Poul Pedersen under middelalderåret i 1999 fik KunstCentret indblik i samlingens indhold og kvalitet, samt kendskab til Poul Pedersens ønske om at finde plads og ikke mindst anvendelse for grafiksamlingen.

Samlingen rummer godt 3000 enkeltblade. Kunstnerrepræsentationen dækker perioden fra 1800-tallets anden fjerdedel og frem til 1975. Selv om erhvervelser til samlingen ophørte naturligt i 1975 med Thomas Pedersens død – er mange af de yngre repræsenterede kunstnere stadig virksomme i dag. Samlingen udmærker sig ved stor bredde hvad angår grafiske teknikker såvel som genre- og kunstnerrepræsentation.

Studier af grafik

Det tilstræbes at samlingen bliver en naturlig del af KunstCentrets profil som et levende, engageret og inspirerende kunst- og udstillingsmiljø. Grafiksamlingens mange potentialer - til at synliggøre en enkelt kunstner, en grafisk teknik eller periode o.a. - giver rige muligheder for løbende at etablere små og vekslende særudstillinger i forbindelse med samlingen.

Med samlingens repræsentation af originalgrafik af kendte og ukendte, primært danske kunstnere og grafikere, vil hér være et righoldigt og på mange måder spændende materiale at inddrage i formidling af kunstens forskellige genrer og udtryk.

Samlingen skal ikke være hengemt og utilgængelig, men under ordnede forhold til rådighed for både almindelige gæster og det særligt interesserede publikums oplevelser og studier. 

KunstCentret har udarbejdet et inspirations- og arbejdsmateriale til skolebrug vedr. Th. Pedersens Studiesamling af Grafik. Endvidere tilbydes efter aftale omvisninger med særligt fokus på denne samling.

Besøg i Th. Pedersens Studiesamling af Grafik

Foreløbig er proceduren for særlige besøg den, at der forud for et besøg i samlingen skal træffes telefonisk aftale med KunstCentret om, hvordan man ønsker at bruge samlingen: De som ønsker at arbejde selvstændigt kan forinden et evt. besøg få fremtaget bestemte kunstnermapper. Skoleklasser som i forbindelse med billedkunstundervisningen ønsker en decideret introduktion til grafik - teknisk eller kunstnerisk – ved en af KunstCentrets medarbejdere,  kan bestille dette på linie med almindelige omvisninger. Alle former for særlige besøg, skal aftales forud via receptionen eller KunstCentrets telefon: 86 81 63 29.

 

 

 

BESTIL OMVISNING

Firma, selskab eller skole?

Bestil en omvisning i skulpturparken, Silkeborg Bads historie eller en aktuel udstilling.

 

Se muligheder og priser her

BESØG CAFÉEN

Nyd lune frokostretter, hjemmebagte boller, kage, kaffe, te og varm chokolade.

 

Fri adgang for alle.

 

Se åbningstider, menu og priser

nyhedsbrev
Tilmeld dig vores nyhedsbrev, og få alle nyheder direkte i din inbox.