14. oktober - 30. december 2017

EUROPATI – ”Det lykkelige Europa”

Med reference til Niebuhrs udforskende rejse i 1700-tallets Arabien, vender en gruppe danske kunstnere i nutiden blikket indad mod forestillingen om et særligt europæisk fællesskab. Deres udforskning har til formål at sætte vores egne forestillinger og fordomme om Europa i perspektiv i en række forskellige kunstneriske medier. Et omvendt blik på vores egen verdensdel er nødvendigt i en tid med store forandringer og kan øge bevidstheden om fælles identitet og mere luftige forestillinger herom. Europæiske identiteter er i opbrud og svære at aflæse i øjeblikkets historiske flugtlinjer. Kunstnerne er optagede af såvel den kulturelle identitetsdannelse som af  historiske skillelinjer, grænser, traditioner og stereotyper. Kunstnerne er: Jeanette Land Schou, Vicky Steptoe, Pernelle Maegaard, Nina Maria Kleivan, Nanna Gro Henningsen, Bodil Brems, Henriette Camilla Hansen og Karen Gabel Madsen. Læs mere

15. oktober - 30. december 2017

ERIK NYHOLM: KERAMISKE BILLEDER

Erik Nyholm (1911-1990) var mere billedkunstner end keramiker, men leret blev hans foretrukne medie. I de sidste 25 år af sit liv udforskede og udfordrede han leret og alle de processer der går forud for det færdige keramiske værk.  Hans keramik udsmykker mange offentlige steder både ude og inde. Og hans store fade, krukker og relieffer findes hos samlere i det midtjyske, hvor han boede og arbejdede, og på mange danske kunstmuseer. Læs mere

Resten af året, 2017

SCULPTURE EXPERIMENT SILKEBORG - CALLUM MORTON

Callum Morton: "Sisyfos"
Callum Morton (AUS) skaber nye værker og midlertidige installationer i det udendørs område ved KunstCentret Silkeborg Bad. Han trækker på stedets rige historie og skaber en ramme for publikums forundring. Med Sculpture Experiment Silkeborg vil publikum møde hans arbejder, mens de bevæger sig omkring i det smukke parkområde. Gennem forskellige æstetiske greb skaber Morton kontraster og introducerer temaer som overrasker i konteksten. Del af programmet for Aarhus2017 Europæisk Kulturhovedstad. Læs mere

– til nedbrudt af vejret, SKULPTURPARKEN

Ingen kan træde ud i den samme flod to gange
- 99 LERKAR TIL HERAKLIT

Keramiker Lise Seier Petersen (f. 1952) arbejder i dette værk med og mod naturens materialer og kræfter. Leret til de 99 lerkar brændes ved forskellige temperaturer, så der opstår forskellige farvevirkninger. Samtidig eksponeres det opstillede værk for vind og vejr i Kunstcentret skulpturpark og vil gradvis ændres, til det helt er nedbrudt. Værket blev installeret 14 juli 2014. Den græske filosof Heraklit er fadder til tesen om, at alting er forandring. Læs mere