Bestyrelse

 

Advokat Kirsten Lindahl, formand

Supportchef Svend Thue Damgaard, næstformand

Statsautoriseret revisor Lars Kruse

Direktør Lars H. Andersen

Bankdirektør Leif Larsen

Chefsekretær Vibeke Juhl

Direktør Allan Risbo

Musiklærer Flemming Giese

Malermester John Borghus