Chasing Cancellara

OBS. Lørdag den 31. august er Gjessøvej spærret mod Gjessø, hvorfor gæster skal ankomme via Søndre Ringvej. For gæster til KunstCentret Silkeborg Bad og Silkeborg Bunkermuseum er der således denne dag alternative P-forhold, se kørselsvejledning her

Når cykelløbet Chasing Cancellara finder sted den 31. august 2019, er det på alle måder med æstetikken i højsædet.

Løbets start og mål er nemlig i samarbejde med KunstCentret Silkeborg Bad tilrettelagt her, hvor både løbsdeltagere og publikum kan finde ind i det smukke parkområde.

Herfra forløber selve cykelløbet ud på en omhyggeligt udvalgt rute gennem nogle af områdets aller smukkeste landskaber sydøst for Silkeborg og tilbage igen.

Cykelløbet er arrangeret af Virtu. Læs mere om løbet her


OBS. On Saturday August 31 road Gjessøvej toward and from Gjessø will be blocked. Fro this reason visitors must approach the site Silkeborg Bad via road Søndre Ringvej in Silkeborg. For guests of the KunstCentret Silkeborg Bad and Silkeborg Bunkermuseum, alternate parking conditions is arranged on this day, see driving directions here

When the Chasing Cancellara bike race takes place this Saturday, it is in every way the aesthetic of the high seat.

The start and finish of the race is in collaboration with the Art Center Silkeborg Bad organized here, where both race participants and the audience can find their way into the beautiful park area.

From here, the bicycle race itself runs on a carefully selected route through some of the area's most beautiful landscapes southeast of Silkeborg and back again.

The bike race is organized by Virtu. Read more about the race here (only Danish version).


Events

    Newsletter
    Join our news-sbrev and get all the news direct to your inbox.